Musikprojekt

Tidiga Musikens dag 2019

Flauto Alba värmer upp inför konsert på Tidiga Musikens dag.

Foto: Svante Bergqvist

Vårkonsert 2019

Blockflöjtselever från Tyska skolan spelar i Centrumkyrkan i Sundbyberg.

Foto: Johan Westin

Musikcafé 2017

13 oktober hade vi musikcafé med publikrekord. 

Erik spelar irländsk folkmusik och tango. Foto: Johan Westin

Flauto Sera spelar musik ur Purcells "King Arthur". Foto: Johan Westin

Flauto Alba spelar barockmusik för blockflöjter och cello. Foto: Johan Westin

Musikcafé 2016

Under musikcaféet 22 april medverkade samtliga ensembler samt ett par solister. På bilden syns Flauto Sera. Foto: Johan Westin

Julotta i Centrumkyrkan 2015

Flauto Sera med gästmusiker spelar under julottan i Centrumkyrkan i Sundbyberg.

Foto: Johan Westin

Utbytesprojekt Sverige-Tyskland 2015

I år har Flauto Sera och Flensburger Blockflötenensemble ett musiksamarbete och lördagen 24 oktober framfördes en gemensam konsert i Tyska kyrkan i Stockholm, där även Flauto Alba medverkade.

Foto: Johan Westin

Flauto Sera spelar musik för basblockflöjter och kontrabasblockflöjt.

Foto: Johan Westin

Foto: Johan Westin

Maren Christensen-Münier (ledare för Flensburger Blockflöjtenensemble) leder de tre ensemblerna i musik av G. Ph. Telemann.

Foto: Johan Westin

Konsert på Ekbacken

Flauto Sera spelar på Ekbackens sjukhem, november 2014.

Foto: Johan Westin

Konsertresa till Åland 2014

Flauto Alba, Flauto Sera och Flauto Notte spelade konsert i Finströms kyrka. Medeltid, renässans, barock och folkmusik för blockflöjter, violiner och cello.

Foto: Peter Graham

Repetition på Ålands Musikinstitut med Flauto Alba.

Foto: Peter Graham

Folkmusikduo

Foto: Peter Graham

I min musikskola gör vi varje år ett lite större projekt. I år gjorde vi en konsert på Åland tillsammans med tre åländska musiker och musikelever. Nedan syns bilder från några tidigare musikprojekt.

Skogsimprovisationer i Uppsala domkyrka 2012

Repetition i Uppsala domkyrka inför konstprojektet "glänta" skapat av Monica Sand och Ricardo Atienza. Ljudperformance öppen för allmänheten söndag 18 november kl 15.00, 15.30, 16.00 och 16.30.

Foto: Johan Westin

Foto: Johan Westin

Råttfångaren i stadshuset 2012

Hur låter arkitektur? Följ med på en ljudvandring i Stadshusets fantastiska rum med blockflöjtspel och improvisation. En vandrande konsert eller en ljudande turistvandring? Med ett nytt grepp om turistvandringens estetik upptäcker vi rummen ur ett hörbart perspektiv. Vandringen ingick i Arkitekturmuseets utställning om Stadshuset "Under verket" och är en del av ett konstnärligt forskningsprojekt på Arkitekturmuseet med Monica Sand och Ricardo Atienza: "In situ-aktion: resonans, improvisation och variationer av offentliga platser" (Vetenskapsrådet 2011-2014).
Blockflöjtsensembler: Flauto Alba och Flauto Sera under ledning av Heidi Rohlin Westin.
Foton: Johan Westin