Heidi Rohlin Westin - blockflöjtist

Foto: Johan Westin

Heidi Rohlin Westin är verksam som blockflöjtist, traversflöjtist och blockflöjtslärare, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Aktuellt


Välkommen till BabyBarock

under Stockholm

Early Music Festival 2-3 juni