Bio

Sånger, ramsor och rörelse 

för små barn och föräldrar  

Barnsånger och instrumentalmusik av bl.a. Vivaldi, Croft och Dowland för de allra minsta.

Sjung, lyssna och dansa tillsammans med ditt barn i denna konsertstund med den tidiga musikens förtecken. 


Heidi Rohlin Westin, blockflöjter och sång 

Alexander Lundberg, cembalo, sång och slagverk